Seks nye kontrakter for containerrederi

Og fem skip til får scrubbere.

MPC Container Ships har utøvet opsjoner for å utstyre ytterligere fem skip med scrubbere, går det frem av en børsmelding.Samtidig har rederiet inngått enighet om TC-avtaler (tidscertepartier) for seks skip.Avtalene vil løpe frem til 2022, etter at scrubbere har blitt ettermontert på de seks skipene.Ifølge meldingen er avtalene inngått på gunstige rater og «ventes å gi attraktiv avkastning for selskapet».Scrubber-investeringene ventes finansiert med tilgjengelige kontanter i selskapet og lånekapasitet på eksisterende flåte.Rederiet opplyser videre at det vil søke å dra fordel av opsjonsmulighetene i sitt scrubber-program, og vurdere ytterligere ettermontering fra skip til skip.Les mer her.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også