Selvaag Bolig melder om et resultat etter skatt på 56,49 millioner kroner i 3. kvartal 2018, mot 16,42 millioner kroner i samme periode året før.Resultat per aksje ble 0,61 kroner, mot 0,18 kroner ved samme korsvei i fjor.Resultatet før skatt ble 69,92 millioner kroner, sammenlignet med 20,07 millioner kroner året før.Driftsresultatet ble 73,94 millioner kroner, mot 25,14 millioner kroner året før.Driftsinntektene beløp seg til 473,24 millioner kroner, sammenlignet med 379,37 millioner kroner i 3. kvartal 2017.- Det har vært et godt år hittil, og resultatet i tredje kvartal er vesentlig bedre enn for samme kvartal i fjor. Vi er nå på linje med fjoråret både når det gjelder salg og resultater. Tredje kvartal isolert har relativt få overleveringer, men vi har guidet på at vi skal ferdigstille rekordmange boliger i fjerde kvartal. Dette betyr at verdiskapingen for året samlet vil bli svært god, sier fungerende adm. direktør, Olav H. Selvaag, i en kommentar.Ved utgangen av tredje kvartal hadde Selvaag Bolig 1 488 boliger netto under bygging med en samlet salgsverdi på 6,9 milliarder kroner. 74 prosent av disse var solgt ved utgangen av kvartalet. ­- Dette er boliger som skal overleveres i løpet av de tre neste årene. Vi har også tro på et stabilt og godt marked fremover som gir grunnlag for fortsatt vekst og gode resultater både på kort- og lang sikt, sier Selvaag.Her erog .