Ser gull i kombinert: - Unikt shippingspill

Markedsverdien til Klaveness Combination Carriers har økt med 900 millioner på en drøy måned. Clarksons Platou mener rederiet er unikt, og ser ytterligere oppside.

– Kombinasjonen av lave opsjonspriser på nybyggene og en inntjening som gjennom syklusen ligger halvannen til to ganger over bulk- og tankmarkedene er ekstremt attraktiv etter vårt syn, uttalte Magne Øvreås til Finansavisen i september.Øvreås er shippingsjef i EGD Shipping, selskapet til den Bergen-baserte investoren Espen Galtung Døsvig og anledningen var emisjonen der nyetablerte Klaveness Combination Carriers (KCC) hentet inn 45 millioner dollar for å finansiere videre vekst.EGD gikk inn med 20 millioner dollar i emisjonen, og er nest største eier i selskapet, etter Klaveness Ship Holding, med en eierandel på 21,6 prosent. Klaveness Ship Holding – en del av Torvald Klaveness Gruppen - eier 63,3 prosent.– Når skipene går med last over 90 prosent av tiden sier det seg selv at det blir god forretning, samtidig som det er en fremtidsrettet måte å løse verdens miljøutfordringer på, uttalte EGD Shipping-sjefen.«Unikt spill»Clarksons Platou Securities som for øvrig fungerte som tilrettelegger for emisjonen, sier seg helt enig med vurderingen til Magne Øvreås.Meglerhuset har valgt å ta opp dekning på kombinasjonskiprederiet med en soleklar kjøpsanbefaling, ifølge en oppdatering mandag.«Selv i dårlige markedsforhold har selskapet vært i stand til tjene penger», skriver Clarksons-analytikerne.«Med det vi ser som en relativt lav nedside og overbevisende oppsidepotensial, estimerer vi at med våre 2020 Panamax bulkrater på 17.500 dollar per dag og MR produkttankrater på 20.000 dollar per dag, kan selskapet i snitt generere 27.000 dollar per dag for sine kombinasjonsskip», heter det i analysen.Brutto tilsvarer det rundt 20.000 dollar over driftskostnadene og om lag 12.000 dollar over selskapets kontant break-even, ifølge meglerhuset som estimerer et utbytte-yield-potensial på rundt 20 prosent basert på dagens aksjekurs.«I sum ser vi KCC som et unikt shippingspill og tar opp dekning med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 10 dollar», skriver meglerhuset.Kursmålet på 10 dollar, eller om lag 84 norske kroner, tilsvarer en potensiell oppside på rundt 28 prosent fra sist omsatte kurs.Målet mot emisjonskursen på 5,46 dollar, eller 44,38 kroner, har aksjekursen allerede steget med nesten 50 prosent.Det betyr at rederiets markedsverdi har økt med nesten 900 millioner kroner til 2,7 milliarder kroner i løpet av kun en drøy måned.Høy effektivitetKCC har en flåte på ni kombinasjonsskip (CABU) som kan bytte på å transportere våte og tørre laster, samt fem neste generasjons kombinasjonsskip (CLEANBU) under bygging i Kina. I tillegg har rederiet fire opsjoner.Kombinasjonsskipene kan bytte på å transportere våte og tørre laster, noe som dermed gjør at de minimerer ballast-tiden, slik Øvreås påpekte overfor Finansavisen.En typisk trade er ifølge Clarksons Platou frakt av kaustisk soda fra Japan til Australia, og derfra til Kina med kull.I denne type handel blir selskapet i prinsippet betalt det dobbelte av drivstoffkostnaden, påpeker Clarksons Platou, fordi selskapet har full last på en tur/retur-reise, i motsetning til vanlige tørrlastskip eller produkttankskip som kun har last den ene veien og ballast den andre veien.Klaveness anslår at de oppnår 45 prosent flere dager med betalte laster enn standard tank- og tørrlastskip og at drivstofforbruket dessuten 40-60 prosent lavere.I forbindelse med de kommende IMO-reguleringene, anslår Clarksons Platou at selskapet, uten scrubbere, kan oppnå den samme fordelen som rederier med scrubbere, fordi høyere drivstoffkostnader fører til høyere rater, uten at rederiet må betale for den ekstra drivstoffkostnaden.IMO 2020-effekten anslås til 2 kroner pr. aksje med den nåværende drivstoffpris-differansen på 200 dollar pr. tonn.– Skipene vil øke sin inntjening med cirka 1.000 dollar pr. dag for hver 100 dollar bunkersprisen øker pr. tonn, sa styreleder Lasse Kristoffersen til Finansavisen da emisjonen ble annonsert.