Shakeb Syed er overbevist om at oljeprisen skal opp

Foto: Finansavisen

Forvalter Shakeb Syed trekker frem tre favorittsektorer, inkludert energi.

Porteføljeforvalter Shakeb Syed og DNB Asset Management har vært overvekt i aksjer gjennom den siste tids markedsuro. Ved inngangen til desember anbefaler han ifølge DN å fortsette aksjeovervekten. Unntaket er europeiske aksjer, hvor vektingen tas ned.– Grunnlaget rundt vekstimpulsene i verdensøkonomien og selskapenes inntjening står fortsatt ved lag. I tillegg er ikke det brede aksjemarkedet åpenbart dyrt lenger, sier Syed til avisen.Forvalteren foretrekker tre sektorer; finans, teknologi og energi, finans på grunn av prising og fordi rentene er på vei opp, Energisektoren anbefales fordi oljeprisfallet i hovedsak skyldes at USA-president Donald Trump har gitt sanksjonsunntak til åtte land for import av olje fra Iran, samt at tilbudsoverskuddet neppe er varig.– Vi er enda mer komfortable med å tro oljeprisen skal stige nå, enn da oljeprisen var på 85 dollar fatet. Vi tror oljeprisfallet har gått for langt, sier forvalteren til DN.