ShaMaran møter oppkjøpsmotstand - stupte på børsen

Mislykket oppkjøp utløser et tilbakebetalingskrav på over 50 millioner dollar til obligasjonseierne som nå er bedt om å fire på kravet.

Meglerhuset Pareto Securities fikset biffen da det lille kanadiske oljeselskapet ShaMaran Petroleum Corp, plasserte et gigantisk usikret obligasjonslån på 240 millioner dollar, eller vel to milliarder norske kroner, i juni i år.Det femårige lånet er avdragsfritt og bærer en årlig kupongrente på 12 prosent.I tillegg til refinansiering av det heleeide datterselskapet General Exploration Partners' (GEP) eksisterende lån, skulle nettoprovenyet gå til å finansiere oppkjøpet av en eierandel på 15 prosent i produksjonsdelingskontrakten i Atrush-blokken som ligger i den irakiske delen av Kurdistan fra Marathon Oil.Oppkjøpet til 60 millioner dollar, tilsvarende rundt 500 millioner kroner, ville øke selskapets eierandel i Atrush - selskapets eneste eiendel - fra 20,1 prosent til 35,1 prosent, noe som ville gjøre at selskapet økte andelen sin av produksjonen, reservene og ressursene i Atrush med 75 prosent.Ifølge en melding til obligasjonseierne mandag, har imidlertid oppkjøpet gått i vasken.For at oppkjøpet skulle fullføres, var det nemlig behov for godkjennelse av både kurdiske myndigheter og fra TAQA, den andre deleieren og operatøren av blokken.Sistnevnte valgte av ukjente grunner å ikke gi støtte til oppkjøpet, og dermed har Marathon lagt feltandelen ut på anbud igjen i en transaksjon som ikke krever TAQAs støtte. ShaMaran er dermed med i en ny budrunde.- Det er ingen garanti for at noe tilbud fremmet av selskapet eller GEP, dersom innsendt, vil resultere i et oppkjøp av den økte eierandelen i Atrush-blokken. I mellomtiden vurderer selskapet alle tilgjengelige muligheter, heter det i brevet.En følge av det mislykkede oppkjøpet er at en såkalt "Marathon Transaction Long Stop"-event i låneavtalen utløses. Denne innebærer at ved et mislykket oppkjøp, må selskapet betale tilbake 50 millioner dollar inkludert påløpte og ubetalte renter til obligasjonseierne.Denne bestemmelsen i låneavtalen forsøker selskapet, ved hjelp av Pareto Securities, nå å få en midlertidig utsettelse for, ifølge en separat melding. Unik mulighet- Marathons strategiske beslutning om å fokusere på amerikanske ressurser, og det faktum at ShaMaran allerede har en interesse i Atrush-blokken, har skapt denne unike muligheten. ShaMaran og hovedaksjonær, Lundin-familien, har forpliktet seg på lang sikt i den kurdiske regionen av Irak og ser stort potensial i Atrush-blokken, uttalte konsernsjef Chris Bruijnzeels i ShaMaran, da lånet ble annonsertBlokken anslås å inneholde totalt 2,1 milliarder fat utvinnbare ressurser.ShaMaran kontrolleres av den svenske Lundin-familien.Oljemyggens aksjekurs falt kraftig etter mandagens nyhet.Ved børsslutt i Stockholm var nedgangen på rett i underkant av 17 prosent.