Ship Finance selger 16 år gammel supertanker for 260 mill.

Selskapet har kvittet seg med fire store råoljetankskip siden juli. Nå er det kun tre igjen i flåten.

John Fredriksens skipseiende selskap Ship Finance som er børsnotert i USA har inngått en avtale om å selge et eldre tanskip av typen VLCC - Very Large Crude Carrier - eller med dagens dagrater på rundt 50.000 dollar - Very Large CASH Carrier.Skipet som har blitt solgt er 2002-bygde Front Falcon på 308.900 dødvekttonn og kjøperen er en urelatert tredjepart, opplyses det.Netto salgspris er oppgitt til om lag 30,7 millioner dollar, tilsvarende 260 millioner kroner, og levering er ventet senere i fjerde kvartal.Til sammenligning verdsettes skipet til 21 millioner dollar av verdivurderingsbyrået Vesselsvalue. Transaksjonen ventes ikke å gi en materiell regnskapsmessig effekt.- Salg av eldre fartøy er en del av Ship Finance' strategi om å kontinuerlig fornye og diversifisere flåten, skriver selskapet i børsmeldingen.Etter dette salget har selskapet kun tre VLCC-er igjen som er utleid til et datterselskap av Fredriksens tankrederi Frontline.Fredagens salg er det andre siden starten av oktober da en 2001-bygd VLCC ble solgt for rundt 20,7 millioner dollar.I juli solgte selskapet tre VLCC-er - også de fra 2002 -til det nyetablerte tankrederiet ADS Crude Carriers som Ship Finance eier vel 17 prosent av.