Sikrer seg aksjer i Kongsberg Gruppen

Disse sikrer seg aksjer i Kongsberg Gruppen.

Kongsberg Gruppen godkjente fredag den foreslåtte fortrinnsrettsemisjonen knyttet til finansieringen av Kongsberg Gruppens kjøp av Rolls-Royce Commercial Marine, som har en verdi på 500 millioner pund. Disse har tegnet seg for tilbudsaksjer i emisjonen (til kurs på 83,30 kroner), eller selger tegningsretter eller en kombinasjon av de to, på den første dagen i tegningsperioden:

    Geir Håøy, konsernsjef, har gitt fullmakt til tegning av 9.441 tilbudsaksjer, hvorav 7.941 tilsvarer det antall tegningsretter som vil bli tildelt basert på eksisterende aksjebeholdning og 1.500 representerer overtegning. Etter utstedelsen vil Håøy eie minst 23.823 aksjer i Selskapet.Harald Aarø, konserndirektør for forretningsutvikling & strategi og medlem av Kongsberg Gruppens konsernledelse, har gitt fullmakt til tegning av 3.537 tilbudsaksjer, hvorav 2.537 tilsvarer det antall tegningsretter som vil bli tildelt basert på eksisterende aksjebeholdning og 1.000 er overtegning. Etter utstedelsen vil Aarø eie minst 7.612 aksjer i Selskapet.Egil Haugsdal, adm. direktør i Kongsberg Maritime og medlem av Kongsberg Gruppens konsernledelse, har gitt fullmakt til tegning av 12.185 tilbudsaksjer, hvorav 10.185 tilsvarer det antall tegningsretter som vil bli tildelt basert på eksisterende aksjebeholdning og 2.000 representerer overtegning. Etter utstedelsen vil Haugsdal eie minst 30.556 aksjer i Selskapet.Gyrid Skalleberg Ingerø, finansdirektør og medlem av Kongsberg Gruppens konsernledelse, har gitt fullmakt til tegning av 8.196 tilbudsaksjer, hvorav 2.196 tilsvarer det antall tegningsretter som vil bli tildelt henne basert på eksisterende aksjebeholdning og 6.000 representerer overtegning. Etter utstedelsen vil Ingerø eie minst 6.589 aksjer i Selskapet.
Hele meldingen her


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også