Sjefanalytiker: - Betyr at lønnsveksten vil fortsette opp

Et strammere arbeidsmarkedet betyr at lønnsveksten vil fortsette oppover i 2019, ifølge Erik J. Bruce.

Aksjer endte noe ned i USA torsdag og futures er også svakt på nedsiden. Det er litt blandet i Asia, men både Kina og Japan er opp, på tross av en litt svakere PMI enn forrige måned i Kina.Det store spørsmål er nå ifølge sjefanalytiker Erik J. Bruce i Nordea Markets om det nås en slags våpenhvile mellom Donald Trump og Xi Jinping på helgens G20 møte, som kan bane vei for forhandlinger før nyttår.«I tråd med hans vanlige forhandlingstaktikk er meldingene fra Trump ikke akkurat klare: «I think we are very close to doing somthing with China. But I don’t know that I want to do it», skriver analytikeren i morgenrappoerten.Små bevegelserDet var ifølge Bruce ikke de store bevegelsene i referatet fra siste Fed-møte i går. «Rentene kom litt opp. Det er fortsatt klart at det blir renteøkning på neste møte. Det mest interessante var at mange medlemmer mente at det etterhvert ville være riktig å erstatte «further gradual increases» med en ordlyd som vektlegger at pengepolitikken er dataavhengig», skriver han. Shopper mindreOmsetningsvolumet til detaljhandelsbedriftene falt 0,2 prosent fra september til oktober, viser sesongjusterte tall fra SSB.Dette skjer etter en nedgang på 0,6 prosent fra august til september.Nordea Markets ventet et fall på 0,8 prosent over måneden, etter en svak september, hvor detaljhandelen falt med 0,7 prosent.«Akkurat oktober-tallet tror vi er dratt ned av en Black Friday-effekt. Det er mulig en del holdt igjen på forbruket i oktober i påvent av stort priskutt i slutten av november. Men uansett så er trenden siden sommeren svak og den beste forklaringen vi har på det er høye energipriser, som betyr lavere kjøpekraft. På sikt er vi mer optimistiske», skriver sjefanalytikeren i rapporten.I løpet av formiddagen får vi norske ledighetstall for november. Nordea Markets venter at de sesongjusterte tallene viser fall på mellom 500 til 1000 personer.«Sysselsettingen har tatt seg bra opp i 3. kvartal, etter et noe svakere annet kvartal. Norges Banks venter også fall i ledigheten, men kanskje marginalt mindre enn vårt anslag. Et strammere arbeidsmarkedet betyr at lønnsveksten vil fortsette oppover i 2019», fremmer Bruce.Norges Bank annonserer sine månedlige valutakjøp for desember. Fallende oljepris i det siste tilsier at kronekjøpene øker litt i desember, mener analytikeren.Mye fokus i dagEuropeiske inflasjonstall for november kan ifølge Bruce få mye fokus i dag. Både Nordea Markets og markedet venter kjerneinflasjon på 1,1 prosent over året, uendret fra oktober.«Risikoen er denne måned mest på nedsiden. (..) Vi venter imidlertid at det underliggende inflasjonspress bygger seg opp i takt med at arbeidsmarkedet strammes til», avslutter analytikeren i rapporten.