Sjefanalytiker: Det taler for høyere boligpriser

Nordea Markets' sjefanalytiker tror ikke renteoppgangen vil kvele boligmarkedet.

«Boligprisutviklingen har kjølnet etter at markedet reboundet etter nedturen i 2017, spesielt i Oslo», skriver sjefanalytiker i Nordea Markets Joachim Bernhardsen i morgenrapporten.Han peker på at månedsveksten de siste månedene har variert rundt null, med opp 0,1 prosent over måneden i september, og at det er mange boliger til salgs i markedet.Klokken 11.00 i dag - mandag - får vi boligprisstatistikk fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi, og Nordea Markets ser trolig et tall for oktober i dag som er i tråd med den flate trenden.«Norsk økonomi går godt, inntektene stiger og flere kommer i jobb. Det taler for høyere boligpriser. Samtidig har boligprisene over flere år blitt trukket bra opp av fallende renter. Nå stiger rentene, og det trekker i retning av et fall i boligprisene», skriver Bernhardsen.Analytikeren tror ikke renteoppgangen vil kvele boligmarkedet.«De aller fleste, inkludert de med mest gjeld, vil trolig oppleve reallønnsvekst neste år på tross av høyere renter. En gradvis oppgang i rentene i takt med stigen inntekter tåler boligmarkedet, men utviklingen blir nok høyst moderat og vi kan godt se perioder der boligprisene faller noe tilbake med negativ månedsvekst», skriver Bernhardsen i rapporten.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også