Inntjeningssesongen er i hovedsak over, og det er kun 16 selskaper som rapporterer på S&P500 denne uken. Det kommer tall fra kjente navn som Home Depo, Gap, Cisco, Walmart, Nvidia, etc.I USA kommer flere ledende regionale indikatorer som ifølge sjefstrateg Leif-Rune Husebye Rein i Nordea Wealth Management er verdt å følge, for å se om vekstutsiktene forsetter å være like sterke.
«Vi får i tillegg harde data fra økonomien gjennom detaljhandelstall, industriproduksjon og inflasjonstall. Fra eurosonen får vi BNP-estimater for 3. kvartal. I tillegg blir det industriproduksjon og inflasjonsdata», skriver strategen i fersk oppdatering.Det mest spennende blir ifølge Husebye Rein uansett å se om bedringen vi har hatt i investorenes humør de siste to ukene holder seg, eller om vi må gjennom en ny runde med markedsuroligheter.
Vi kan ifølge Husebye Rein også få en ny runde rundt Italia når de må svare på EUs budsjettkrav.Nok av muligheter«Det mest interessante blir likevel å se om stimuli fra kinesisk myndigheter begynner å bære frukter. Det blir nok av muligheter til vurdere dette når vi får data både på industriproduksjon, detaljhandel og kredittvekst», skriver han.Det begynner bra«Uken begynner i alle fall svakt optimistisk ved at de fleste av børsene i Asia holder seg på plussiden her på morgenkvisten», heter det fra strategen.