Sjefstrateg frykter USA-resesjon om to år

Mellomvalgene i USA ser ut til å ende i tråd med de fleste forhåndstipsene: Demokratene overtar flertallet i Representantenes hus, mens Republikanerne beholder kontrollen over Senatet.Faktisk kan president Donald Trump glede seg over at Republikanerne ligger an til å øke flertallet i Senatet.Presidenten må likevel forberede seg på flere nederlag når han vil ha lover og budsjetter gjennom i Kongressen.Frykter resesjon i 2020Sjefstrateg Christian Lie i Danske Bank Wealth Management tror at Donald Trump som en såkalt «lame duck» betyr at den økonomiske politikken videreføres og vil fortsette å gi en positiv vekstimpuls inn i 2019.- Vi er derimot mer bekymret for resesjonsfare i 2020, sier han i en kommentar til Hegnar.no.Lie viser til at en delt Kongress med en republikansk president historisk sett vært positivt for aksjemarkedet, med i gjennomsnitt 12 prosent avkastning i år med tilsvarende politisk styring siden 1928.- Aksjemarkedet kan også få støtte fra tverrpolitisk støtte for infrastrukturinvesteringer. En delt Kongress kan likevel få problemer med å bli enige om ytterligere vekststimulerende tiltak som kan gi økonomisk medvind inn mot valget i 2020, fortsetter strategen.Lie tror Demokratene vil innlede riksrettsprosess mot Trump, men anser det som lite sannsynlig at Trump blir domfelt.- «Krigen» mellom Trump og demokratene vil likevel skape mye støy og overskrifter, sier han.Våpenhvile med Kina?Danske-strategen at den økte Trump-kritikken mot Federal Reserve kan fortsette, men at dette likevel ikke vil forhindre Fed fra å heve styringsrenten fire ganger innen utgangen av 2019.- Vi tror Trumps mer begrensede innenrikspolitiske gjennomslagskraft vil medføre økt fokus på utenriks- og handelspolitikken. Vi ser kun 60 prosent sannsynlighet for en «våpenhvile» i handelskonflikten med Kina, og tror en evt. avtale som reduserer tariffene først er aktuell godt inn i 2019, forteller Lie.Sin dempede optimisme rundt forhandlingene om handelskonflikten begrunner han først og fremst med at det amerikanske handelsunderskuddet mot Kina har nådd rekordnivå.- Samtidig handler ikke konflikten bare om handel, men også mer ideologiske og strategiske forhold, eksempelvis at Kina i langt større grad er i ferd med å bli mer en konkurrerende enn en komplementerende økonomisk stormakt, forklarer Lie.- Vi tror ikke den politiske situasjonen demper utsiktene for en sterkere dollar på 3-6 måneders sikt, og forventer fortsatt at den amerikanske tiåringen når 3,5 prosent innen 3-6 måneder, avslutter Danske-strategen overfor Hegnar.no.