Solstad: - Det er ingen fasit, men vi tror på det

Ser man på rigg, subsea og det som skjer i de geografiske regionene, har Solstad Offshore ifølge konsernsjefen god grunn til å være optimistisk for 2020 og fremover.

Børs

Solstad Offshore er avmålte med tanke på ratebildet i 2019, og mener «friskmeldingen» av markedet skyves lengre ut i tid - og ser en generell økning i ratene i 2020 og 2021.- Dersom man ser på rigg, subsea og det som skjer i de geografiske regionene, har vi god grunn til å være optimistisk for 2020 og fremover. Det er ingen fasit, men vi tror på det, sier Lars Peder Solstad til TDN Direkt onsdag.- Frykten større enn drivenAktørene i supply-markedet er ifølge konsernsjefen opptatt av å sikre utnyttelse for fartøyene sine, heller enn prise seg høyere og dermed løfte ratene.- Frykten for å miste kontrakten er fortsatt større en driven for å løfte ratenivåene. Det ser vi i anbudsprosesser vi er i nå. Det gjør at vi tenker at det kommer en aktivitetsøkning, men kombinasjonen av tilbudssiden, og situasjonen i markedet gjør at det er vanskelig å løfte ratene på kort sikt, sa Solstad under presentasjonen av kvartalstallene.Les også: - Jeg tror det vil gå en stund før vi er i mål Til tross for at Solstad Offshore ikke ser bedrede markedsforhold i hverken Nordsjøen, Brasil eller i Australia på kort sikt, trekker selskapet frem markedet i Afrika som en positiv påvirkning på markedsbalansen.Ifølge Solstad har det tidligere vært et problem at det har kommet båter fra Afrika inn til Nordsjøen, som har ødelagt tilbudssiden der. En aktivitetsøkning i Afrika vil føre til mer tonnasje dit, og bidra til balanse i tilbud og etterspørsel totalt.- Jeg tror markedet i Afrika så smått begynner nå og utover i 2019. Det kommer til å være viktig for totalbalansen i markedet globalt, sier konsernsjefen, ifølge TDN Direkt.Tapt 1,8 milliarder hittil i årSolstad Offshore seilte inn driftsinntekter på 1.404 millioner kroner i 3. kvartal, sammenlignet med 1.409 millioner kroner i tredje kvartal i fjor.Takket være høyere aktivitet i subsea-segmentet var inntektene 45 millioner kroner høyere enn i 2. kvartal.Betydelig lavere kostnader bedret driftsresultatet til minus 21,1 millioner kroner, fra minus 129,9 millioner kroner i samme periode i fjor.Bunnlinjen viste et underskudd på 456,2 millioner kroner, sammenlignet med et underskudd på 374,9 millioner kroner ved samme korsvei i fjor.Hittil i år er tapet på 1,8 milliarder kroner.

solstad offshore
lars peder solstad
rederi