Sparebank 1 Østlandet vurderer emisjon

Har hyret inn Sparebank 1 Markets og Pareto Securities til jobben.

Publisert 8. nov. 2018 kl. 16.37
Oppdatert 8. nov. 2018 klokken 16.49
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 181 ord

Sparebank 1 Østlandet vurderer i følge en melding torsdag å gjennomføre en rettet emisjon av egenkapitalbevis på inntil 700 millioner kroner.Emisjonen vil rettes mot eksisterende eiere og nye investorer, opplyses det.Nettoprovenyet skal benyttes til å styrke bankens rene kjernekapital for å gjøre banken i stand til å forfølge fortsatt lønnsom vekst, fremgår det av meldingen.Sparebankstiftelsen Hedmark har ifølge meldingen forpliktet seg til å tegne for opp til 420 millioner krone, noe som tilsvarer 60 prosent av den rettede emisjonen. Stiftelsen har gått med på å redusere sin nåværende eierandel med 3,73 prosentpoeng til 51 prosent for å legge til rette for allokeriong til nye investorer.LO har forpliktet seg til å tegne seg for egenkapitalbevis inntil 104 millioner kroner, mens banksjef Richard Heiberg og finansdirektør Geir-Egil Bolstad har forpliktet seg til å tegne egenkapitalbevis for totalt 2,75 millioner kroner.Det vil også bli vurdert et etterfølgende tilbud, en reparasjonsemisjon rettet mot LO og et ansattetilbud som samlet sett ikke vil overstige 200 millioner kroner. I tillegg til Sparebank 1 Markets, er også Pareto Securities hyret inn i forbindelse med emisjonen.Advokatfirmaet Selmer er juridisk rådgiver.