Styrene i Indre Sogn Sparebank, Vik Sparebank og Aurland Sparebank har mandag vedtatt en avtale om sammenslåing av bankene.Det fremgår av en børsmelding mandag. Indre Sogn Sparebank skal være den juridiske og regnskapsovertakende sparebanken. Den fusjonerte banken vil fortsette under navnet Sogn Sparebank. Videre er det ventet at fusjonen blir juridisk gjennomført rundt 1. april 2019, opplyses det.Bankene meldte i juni at bankene var i dialog om en mulig sammenslåing.