Større underskudd for Viking Redningstjeneste

Nå flyttes hovedkvarteret i Oslo fra vest til øst for å effektivisere driften.

Børs

Viking Redningstjeneste hadde inntekter på 190 millioner kroner i tredje kvartal.Det tilsvarer en økning på vel seks prosent fra samme kvartal i fjor.Antall assistanser endte på 82.800 i løpet av kvartalet, tilsvarende en økning på syv prosent på årsbasis. Veksten fordeler seg over alle de geografiske områdene der selskapet har tilstedeværelse. Spesielt i Sverige var det god vekst.Driftsunderskuddet økte fra 1,8 millioner kroner i tredje kvartal 2017 til 8,5 millioner kroner i årets tredje kvartal.Sverige trekker opp, mens Norge trekker ned.Resultatet etter skatt endte på minus 21,9 millioner kroner, etter en nedgang fra minus 13,2 millioner kroner i samme periode i fjor.I løpet av kvartalet ble Viking tildelt en kontrakt av Volkswagen i Sverige for levering av mobilitetstjenester og veiassistanse. Oppstart er ventet til januar/februar neste år.Videre ble det besluttet å flytte selskapets hovedkvarter fra Fornebu til Alnabru.Samlokaliseringen på østsiden av Oslo ventes å gi kostnadsbesparelser på to millioner kroner.

viking redningstjeneste
hovedkvarter
alnabru
fornebu
Nyheter
Børs