Storaksjonær vil ha Panoro-sjefen inn i Magnora-styret

Fredrik Sneve tar grep i Magnora, selskapet der Christen Sveaas nå er største aksjonær. Han foreslår vedtektsendringer, tilbakekjøp av aksjer og nytt styremedlem.

Etter forespørsel fra storaksjonær Fredrik Sneve har Magnora (tidligere Sevan Marine) innkalt til ekstraordinær generalforsamling. Sneve kontrollerer om lag ni prosent av selskapets aksjer gjennom F2 Funds.I innkallingen vises det til at styreleder Erling Øverland og styremedlem Astrid Jørgenvåg tidligere i november annonserte at de ville fratre ved rapporteringen av tredjekvartalstallene som fant sted tirsdag morgen.Derfor foreslår Sneve valg av styremedlemmer.I tillegg til gjenvalg av Torstein Sanness og Hilde Ådland, er Panoro-sjef John Hamilton foreslått som nytt styremedlem. Sneve foreslår seg selv som ny leder av valgkomiteen, mens Tom Olav Holberg, Christen Sveaas' representant fra Kistefos som nå selskapets største eier, foreslås som nytt medlem.Det er videre foreslått at Kristoffer Andenæs, selskapets tiende største aksjonær gjennom selskapet Andenergy AS, gjenvelges som medlem av valgkomiteen.Legger til rette for vekstSneve foreslår videre å gjøre endringer i selskapets vedtektsfestede formål for å "kunne forfølge nye forretningsområder".Han foreslår at dagens formål som er "levere produkter og tjenester til energiindustrien og aktiviteter knyttet til dette, samt å investere i andre selskaper", endres til følgende:"Selskapets formål er å tilby produkter og tjenester til energi-, offshore- og oljeserviceindustrien, og næringssektorer direkte eller indirekte knyttet til dette, samt investeringer i og erverv av virksomheter,verdipapirer, finansielle instrumenter og andre eiendeler og deltakelse i annen virksomhet direkte eller indirekte knyttet til dette"Til slutt foreslår storaksjonæren at styret får fullmakt til tilbakekjøp av egne aksjer på inntil 10 prosent av selskapets aksjekapital.I tillegg til Sveaas og Sneve, er Solon-topp Simen Thorsen, Nille-gründer Per Mathias Aarskog og Sundt-familien inne på eiersiden i Magnora.


Les også