Styremedlem Nils-Erik Sandberg har informert om sin avgang som styremedlem i Sino Agro Food Inc, ifølge en børsmelding mandag.Sandberg går ut av styret med umiddelbar virkning, opplyses det.Det var ingen uenighet eller konflikt mellom Sandberg og selskapet som førte til hans oppsigelse, heter det i meldingen.