Til tross for at inntektene falt fra 93 til 72 millioner svenske kroner, satt Viking Supply Ships igjen med et overskudd på hele 2,23 milliarder svenske kroner, eller omlag 2,1 milliarder norske kroner, etter tredje kvartal. Kjempeoverskuddet skyldes hovedsakelig salget av tre
 som ble annonsert i august.Den regnskapsmessige gevinsten var på 2,3 milliarder kroner. Sveaas casher innRederiet er fortsatt bundet av restruktureringsavtalen som ble inngått med bankene i januar, noe som betyr at det hverken kan utbetales utbytte til aksjonærene eller bli gjort betydelige investeringer.I forbindelse med restruktureringen bidro hovedeier Christen Sveaas med rundt 130 millioner svenske kroner i frisk egenkapital. Til tross for restriksjoner, drypper det likevel et betydelig beløp på hovedeieren og hans investeringsselskap Kistefos etter salget av de tre AHTS-ene.Det tilsvarer rundt 148 millioner omregnet til norske kroner. Viking Supply faller rundt tre prosent til 201,6 kroner på børsen i Stockholm mandag.Offshorerederiet prises dermed til om lag 1,8 milliarder svenske kroner.