Tech-aksjer i Europa faller over 50 prosent

Smale tech-aksjer i Europa smeller ned og en av underleverandørene til Apple, AMS, har falt som en stein. Alex Webb, Bloomberg Opinion, diskuterer fallet i europeiske tech-aksjer med Bloombergs Emily Chang.