To aksjetips fra DNB Markets

Analytikerne i meglerhuset trekker frem to selskap som har presentert kvartalstall torsdag morgen.

Børs

Subsea 7 er ned rundt 15 prosent den siste måneden og stengte onsdag på 101,05 kroner.«Mens vi i forbindelse med dagens rapport for 3. kvartal venter en EBITDA på 223 millioner dollar og dermed ligger over konsensus på 203 millioner dollar, venter vi samtidig at fokuset i første rekke vil være på hva selskapet sier om utsiktene for 2019 og 2020», het det i en oppdatering fra DNB Markets torsdag morgen i forkant av tallene.Les også: Subsea 7 innfrirFør eventuelle justeringer på grunnlag av dagens rapport har meglerhuset en holdanbefaling og et kursmål på 120 kroner per aksje. Anbefaler kjøp av aksjenMinilagerselskapet Self Storage Group la også frem kvartalstall i dag.«I denne forbindelse venter vi en topplinje på 60,9 millioner kroner og en justert EBIT på 16,8 millioner kroner. Tallene ekskluderer da estimerte endringer i markedsverdien på eiendommene i perioden», het det fra analytikerne i DNB Markets i forkant av tallene.Etter deres syn er det i denne fasen bedre å fokusere på den operasjonelle driften.Les også: Self Storage Group dobler overskuddet«Så langt i år har selskapet annonsert ni nye lagre, hvilket er på nivå med våre forventninger om en vekst på 8-10 nye lokasjoner for inneværende år. Vi venter i utgangspunktet tilsvarende veksttakt også for 2019 og 2020, og eventuelle signaler om planene for de neste kvartalene vil derfor være i fokus ved dagens oppdatering», skrev de i rapporten før tallene ble sluppet.Kursen stengte onsdag på 15,90 kroner per aksje.Analytikerne har før eventuelle endringer en kjøpsanbefaling på SSG, med et kursmål på 20 kroner per aksje.

aksjetips
dnb markets
self storage group
subsea 7