Tørrlastsatsing i Bergen møtte veggen

Gjelden ble for tung å bære for Bergen Yangzhou Supramax Carriers. Nå er selskapet konkurs og skipene solgt.

«Etter konkursåpningen 31. juli har boet i forståelse med banken opprettholdt virksomheten slik at pågående fraktoppdrag er blitt gjennomført og slik at skipene kan selges frivillig i regi av boet. Begge skipene er nå avtalt solgt og salgene forventes gjennomført innen årsskiftet», skriver bostyrer Gunnar A. Haahjem i en epost til Hegnar.no.I 2011 ble tørrlastsatsingen Bergen Yangzhou Supramax Carriers etablert med to splitter nye tørrlastskip av typen Supramax levert fra Yangzhou Guoyur Shipbuilding i Kina.Etter levering gikk skipene på 57.000 dødvekttonn - «Grand Breaker» og «Grand Pioneer» - rett inn på femårige time charter-kontrakter.Bak satsingen sto selskapet Slj Invest, eid av Jannicke Stadaas, Henrik Steimler, Tor Olav Gabrielsen og styreleder Jan Ljone.Skipene var finansiert med et sikret pantelån i shippingbanken DVB Bank som ved utgangen av 2016 hadde et utestående beløp på 25,1 millioner dollar.De første årene bød på små overskudd, før 2014 og 2015 endte med dundrende minus.I 2015 ble det foretatt en nedskrivning av skipene på nær 25 millioner dollar.Reforhandlet lån Time charter-kontraktene løp ut i henholdsvis september og november 2016, og skipene måtte dermed ut i et spotmarked som, til tross for at bunnen var nådd, fortsatt var svært labert.Samme år gikk rederiet inn i diskusjoner med banken med mål om å reforhandle låneavtalene.Disse forhandlingene resulterte i at låneavtalene ble endret, slik at rederiet fikk tilgang på ytterligere likviditet i tillegg til at pantelånet, med sikkerhet i både skip og fremtidige kontantstrømmer, ville forfalle mot slutten av 2017.I mellomtiden hadde DVB Bank muligheten til å selge skipene så fort markedsverdien av disse overgikk det utestående lånebeløpet.Bokført verdi av skipene var på 15,9 millioner dollar ved utløpet av 2016, etter nedskrivningen i 2015. I tillegg var egenkapitalen negativ med nesten 9 millioner dollar.I tillegg til DVB-lånet hadde selskapet også et ansvarlig lån med totalt utestående på 645.540 kroner ved utløpet av 2016 hos et relatert selskap.Konkurs og skipssalgBostyrer forteller at driften av skipene dekket de løpende driftskostnadene, men ikke de finansielle.Da lånet i DVB Bank forfalt til betaling 17. desember 2017, var ikke rederiet i stand til å innfri dette.«Partene forhandlet frem til sommeren 2018 om refinansiering av lånet, men kom ikke til enighet og banken begjærte derfor selskapet konkurs», skriver Haahjem i eposten.Han ønsker ikke å kommentere hva skipene ble solgt for utover at prisene fremstår som markedsmessige.«Gjennom salget av skipene vil anslagsvis 85-90 prosent av gjelden i selskapet bli dekket», opplyser han.Ifølge Vesselsvalue ble «Grand Pioneer» solgt for 10,88 millioner dollar, tilsvarende 93 millioner kroner, til Taiwan-baserte Courage Investment.Selv om det ikke er bekreftet, stemmer likevel salgsprisen bra med bostyrers forklaring om at 85-90 prosent av gjelden på vel 25 millioner dollar dekkes av salget.Vesselsvalue verdsetter skipene til 24,6 millioner dollar eller om lag 211 millioner kroner.