Porteføljeforvalter Torbjørn Kjus i Vistin Trading tror oljemarkedet på kort sikt er oversolgt med fallet i Brent-prisen fra 86 dollar til under 70 dollar per fat på få uker.
- Når vi snakker om 70 dollar per fat, er det større sjanse for høyere priser enn lavere priser, når vi kommer til årsskiftet, sier han til TDN Direkt.- Grunnen til at disse har solgt seg ut er hovedsakelig en mye større tilbudsside enn det man så for seg for kort tid siden, sier han.- Det er mer en gevinstsikring fra de som bygget seg opp lange posisjoner, og i den forbindelse blir det mye større salgspress enn kjøpspress, sier porteføljeforvalteren.
Bidratt til falletDet har de siste ukene vært fokusert på antallet lange og korte posisjoner i Brent- og WTI-kontrakter, og Norwegian Oil Trading (NAT) poengterer i en oppdatering ifølge nyhetsbyrået fredag at det er interessant at antallet lange posisjoner har falt betraktelig, samtidig som antallet korte posisjoner har holdt seg uendret.«Dette kan indikere at det ikke skal mange «bullish» nyheter til for å snu det hele rundt. (...) Tidevannet snur fort i oljemarkedet, men det holder seg lavt for nå», skriver NAT.Torbjørn Kjus trekker som Norwegian Oil Trading frem at press fra spekulanter som har solgt seg kraftig ned i lange posisjoner, har bidratt til fallet.GevinstsikringKjus sier det økte tilbudet kommer fra Libya, USA, Saudi-Arabia og Russland.- Særlig Libya og USA har produsert mer enn forventet, mens Russland og Saudi-Arabia lå mer innbakt i forventningene, fortsetter han til TDN Direkt.Fordi det ikke har vært så store endringer fra shortsiden, kan dette indikere at investorene ikke har et aktivt syn på at oljeprisen skal ned.