Tre meglerhus om Marine Harvest

Eivind Yggeseth

Tre meglerhus kommer med sin dom over Marine Harvest etter resultatfremleggelsen. Kursmålene justeres.

DNB Markets og Handelsbanken Capital Markets oppjusterer sine kursmål på Marine Harvest-aksjen til henholdsvis 205 (180) og 233 (210) kroner, melder TDN Direkt.Danske Bank Markets nedjusterer kursmålet fra 238 til 230 kroner. DNB Markets ser få svakheter i regnskapet, og finner spesielt guidingen for 2019 interessant. Dersom antakelsene går i oppfyllelse, vil Marine Harvest stå for 53 prosent av den globale veksten neste år. Guidingen karakteriseres som svært ambisiøs.Momentumet på kort sikt gjør at meglerhuset oppjusterer kursmålet.Handelsbanken forblir positive til oppdrettssektorens utsikter etter Marine Harvest-rapporten DNB Markets, Handelsbanken Capital Markets og Danske Bank Markets beholder ifølge meglerhuset sine anbefalinger på Marine Harvest-aksjen; henholdsvis hold, akkumuler og kjøp