TTS Group får betalingstrøbbel hvis ikke milliardavtale landes før nyttår

Har problemer med å innfri gjelda dersom ikke tidligere annonsert salgsavtale blir signert før nyttår. Nå søker selskapet en utsettelse av forfall.

TTS Group inngikk i februar en avtale med MacGregor – et datterselskap av Cargotec – om salg av alle sine eiendeler, bortsett fra selskapet selv (TTS Group ASA) og datterselskapet TTS Syncrolift AS.Prislappen ble oppgitt til 840 millioner kroner.Tidligere i november fikk selskapet godkjennelse av tyske konkurransemyndigheter, og nå gjenstår det samme fra tilsvarende myndigheter i Sør-Kora og Kina før transaksjonen er i boks. Det har tidligere vært forventet at det skulle skje i løpet av fjerde kvartal, men dersom det ikke skjer kan det få store konsekvenser for tilbakebetalingen av selskapets konvertible obligasjonslån.- Med mindre Cargotec-transaksjonen gjennomføres før nyttår, eller med mindre selskapet refinansierer før den tid, er selskapet ikke i posisjon til å nedbetale obligasjonslånet (..) på det som per tid er forfallsdato, skriver selskapet i innkallingen til en ekstraordinær generalforsamling som skal avholdes 14. desember. Selskapet påpeker imidlertid at intensjonen er å benytte vederlaget fra Cargotec-transaksjonen til nedbetalingen, og har derfor henvendt seg til obligasjonseierne med en forespørsel om å forlenge forfallsdatoen med inntil 6 måneder, men "ikke mer enn 20 forretningsdager etter gjennomføring av Cargotec-transaksjonen". Konverteringsretten blir forlenget tilsvarende. For at obligasjonseierne skal gå med på endringene i låneavtalen, tilbys et endringsvederlag på 0,25 prosent av pålydende.