USA-rentene klatrer etter fersk rentedom

10-års renten klatrer 2,4 basispunkter til 3,237 prosent, mens 2-års renten er opp 2,5 basispunkter til 2,973 prosent. 

Børs

 30-års renten i USA er i skrivende stund torsdag kveld opp 0,4 basispunkter til 3,43 prosent.10-års renten klatrer 2,4 basispunkter til 3,237 prosent, mens 2-års renten er opp 2,5 basispunkter til 2,973 prosent. Den amerikanske sentralbanken har i dag bestemt seg for å holde rentenivået uendret, men varsler en gradvis økning. Rentenivået blir holdt mellom 2 og 2,25 prosent, men det er ventet at styremøtet i desember vil sette den opp et hakk.

usa
renter