Tall fra amerikanske handelsmyndigheter viser at lagrene av usolgte varer i USAs detaljhandel, grossister og fabrikker steg 0,3 prosent fra august til september.Ifølge  var det som ventet.