Veidekke-ansatte kjøper aksjer

Ansatte ved Veidekke har kjøpt 1,04 millioner aksjer.

Børs

8.108 ansatte i Veidekke har fått tilbud om å kjøpe mellom 50 og 1.500 Veidekkeaksjer hver, ifølge en børsmelding mandag.De ansatte kunne velge mellom tilbud A med 30 prosent rabatt og kontant betaling og tilbud B med 20 prosent rabatt og delvis finansieringsbistand.2.334 ansatte benyttet seg av tilbudet og bestilte til sammen 1,48 millioner aksjer i bestillingsperioden 16.-23. november.Tilbudet var overtegnet med 43 prosent, slik at det ble foretatt en avkortning.Etter avkortning har de ansatte fått kjøpe mellom 50 og 970 aksjer hver og det ble tildelt totalt 1,04 millioner aksjer til de ansatte.Kjøpskursene ble henholdsvis 67,13 kroner for tilbud A og 76,71 kroner for tilbud B etter rabatt på børskursen i bestillingsperioden.Det er to års bindingstid på aksjene.

veidekke
aksjer
Nyheter
Børs