- Vi er mest sannsynlig i en global gjeldsboble

- Global gjeld i forhold til BNP er på en ny all-time high, mener milliardærinvestor Paul Tudor Jones.

Milliardærinvestor Paul Tudor Jones sa torsdag at internasjonale markeder har for mye gjeld, som vil dra med seg problemer for alle aktivaklasser. - Fra et 50.000-fots perspektiv er vi mest sannsynlig i en global gjeldsboble, sa Jones på Greenwich Economic Forum i Connecticut. - Global gjeld i forhold til BNP er på en ny all-time high, sa Jones. - Dette kommer til å være en svært utfordrende tid for politiske beslutningstakere. Jones er kjent for å forutsett store makroøkonomiske hendelser. En av hans største spådommer kom da han forutså børskrakket i 1987. Investorens hedge fond, Tudor Investment, forvalter for om lag 7 milliarder dollar, i overkant av 59 milliarder kroner. Investoren mener at selskapsobligasjonsmarkedet er der vi vil se de første tegnene på problemer. - Jeg tror at det kommer til å være selskapsobligasjoner, og jeg tror at kollapsen er noe vi må ta hensyn til de siste to dagene, sa han, og nevnte at «det er veldig skummelt ettersom denne gjeldsboblen skjer i en tid med helt innskrumpet likviditet i så mange markeder.»- Det vil nok være noen virkelig skumle øyeblikk i markedene, la han til. Feil med skattekuttJones sa også at Trump-administrasjonens skattelettelse fra slutten av fjoråret kan skade investorer på lang sikt ettersom det vil forårsake at markedet overoppheter, som igjen tvinger sentralbanken til å øke styringsrenten.- Det er klart at skattekutt og den økonomiske aktiviteten det har forårsaket har ført til at Fed har økt rentene, sa Jones. - Skattelettelsen ble lovet før sentralbanken begynte å øke renten, og før Trump sa han ville bli president. Renten var null. Tror du virkelig at vi ville hatt en slik skattelettelse hvis vi visste hvor renten ville gjøre av seg? Det tviler jeg på, fortsatte Jones. Den amerikanske sentralbanken har hevet styringsrenten tre ganger i år, og det ventes en heving til før årsskiftet. Å øke renten over kort tid har til tider bekymret investorer ettersom det gjør det dyrere for bedrifter å låne penger, samt finansiere tilbakekjøp og ekspansjon. - Negativ styringsrente oppfordrer overdreven belåning. Det er åpenbart hvorfor vi er i en så farlig tid, avsluttet Jones, som la til at han mener dagens aksjer er svært overvurderte. Amerikanske aksjer nådde all-time high tidligere i år, men falt etter oktober-korreksjonen. Investorer viser stadig at de er bekymret over økende renter, samtidig som flere venter avtagende økonomisk vekst i globale markeder.