Vil gi Telenor gebyr på fire millioner

- Telenor utnytter systemet maksimalt.

- Vi er i konstant marginskvis og Telenor gir uriktig og ufullstendig informasjon til myndighetene og for sent. En bot på fire millioner er beskjedent i Telenor-målestokk. Telenor utnytter systemet maksimalt, de tøyer alltid strikken så altfor langt, sier Haakon Dyrnes, adm. direktør i Komplett Mobil, til DN.Telenor, ved kommunikasjonsjef Anders Krokan, svarer ifølge avisen at de ikke ønsker mer støy, vedtak og potensielle gebyrer og at de setter ned prisene til leietagerne.Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har for første gang reagert med gebyr mot Telenor i forbindelse med marginskvistester. Nkom mener at Telenor har rapportert uriktige og ufullstendige opplysninger i forbindelse med høstens marginskvisundersøkelse, og varsler et overtredelsesgebyr på fire millioner kroner, ifølge avisen.- Vi opplevde at det var nødvendig med en reaksjon på det vi oppfatter som brudd på pålegget om å gi oss korrekt informasjon til rett tid. Feilrapporteringen medfører at testene tar lengre tid enn nødvendig. Vi bruker unødvendig mye ressurser og i verste fall oppnår vi ikke formålet om konkurranse, sier Irene Åmot, avdelingsdirektør i Nkom, til DN.- Totalt ble det syv ganger gjort rettelser basert på eget initiativ fra Telenor og fra oss, sier hun videre.