Vil konvertere til Marine Harvest-aksjer

Det vil bil utstedt 16,2 millioner nye Marine Harvest-aksjer.

Marine Harvest har sendt ut en børsmelding hvor det vises til meldingen 7. november om at selskapet vil utøversin rett til innløsning av et femårig konvertibelt obligasjonslån til pålydende pluss påløpte renter.Fredag opplyses det at obligasjonseiere som representerer pålydende 211,2 millioner euro i Marine Harvests konvertible obligasjonslån på 340 millioner euro har valgt et å konvertere sine obligasjoner til aksjer i selskapet. Konverteringskursen er satt til 13,0630 pr aksje.Marine Harvest vil utstede rundt 16,2 millioner nye aksjer. Det vil skje rundt 22. november 2018.