Vurderer å hente 250 millioner kroner

SpareBank 1 SMN vurderer å utstedet et nytt obligasjonslån.

Børs

SpareBank 1 SMN har engasjert SpareBank 1 Markets for å undersøke muligheten for utstedelse av et løpetidsbegrenset ansvarlig obligasjonslån på inntil 250 millioner kroner, avhengig av markedsforhold, opplyses det i en melding.Lånet vil ha første innløsningsrett for utsteder etter minimum fem år, forutsatt Finanstilsynets godkjennelse.Utstedelsen er godkjent av Finanstilsynet og bankens representantskap.Les hele meldingen her.

Sparebank 1 SMN
obligasjonslån
Nyheter
Børs