Vurderer å hente penger

Sparebanken Sør vurderer å hente inntil 100 millioner kroner.

Sparebanken Sør vurderer et nytt ansvarlig lån på inntil 100 millioner kroner, med 10 års løpetid og innløsningsrett første gang for banken etter fem år, ifølge en børsmelding mandag.Utstedelsen er godkjent av forstanderskapet i banken og tillatelse til transaksjonen er gitt av Finanstilsynet, opplyses det.Nordea Markets og Norne Securities er engasjert som tilretteleggere.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også