Vurderer salg av Seagull

Det kan gå mot en tidlig exit for oppkjøpsfondet Herkules Capital.

I juni 2015 gikk oppkjøpsfondet Herkules Capital inn på eiersiden i Seagull Maritime, en Horten-basert tilbyder av e-læringsystemer til den maritime industrien.Nå kan det gå mot en exit, allerede vel tre og et halvt år etter fondets inntreden.«Som respons til innkommende interesse fra en rekke parter for å kjøpe selskapet, har styret startet en prosess med å evaluere strategiske muligheter for Seagull Group som kan resultere i et salg av deler eller alle eiendelene eller aksjene i gruppen», heter det i kvartalsrapporten til eierselskapet SG Bidco. ABG Sundal Collier er hyret inn av aksjonærene som rådgiver i forbindelse med den strategiske vurderingen.Tøff konkurranseI rapporten opplyses det at selskapet opplever sterk konkurranse og press på prisene for produktene og tjeneste som tilbys.Til tross for det, kunne selskapet rapportere om en vekst i inntektene på fem prosent siden årsskiftet i tredje kvartal sammenlignet med fjoråret.«Totalt er vi positive til det maritime opplæringsmarkedet og ser tegn til innhenting i noen av shippingsegmentene. Introduksjonen av nye regulereringer og regler for shippingnæringen ventes å fortsette, noe som resulterer i nye opplæringsbehov og dermed økt etterspørsel etter våre produkter og tjenester», heter det. Ved utgangen av tredje kvartal hadde SG Bidco-gruppen inntekter på rett under 112 millioner kroner, EBITDA på 19,8 millioner kroner og et negativt resultat etter skatt på 79,9 millioner kroner.Seagull hadde i 2017 inntekter på 115,3 millioner kroner og et resultat etter skatt på om lag 48 millioner kroner.


Daglig leder

RH Raadgiverhuset Rekruttering • Statsbygd i Trøndelag

Les også