Wallenius fullfører tilbakekjøpsprogram

Wallenius Wilhemsen-aksjen endte dagen opp 0,99 prosent til 30,5 kroner. 

13 november 2018 kunngjorde rederiet Wallenius Wilhelmsen at de ville kjøpe tilbake aksjer som del av et insentivprogram for selskapets styre og ansatte. Torsdag har rederiet fullført tilbakekjøpsprogrammet. Wallenius har kjøpt 800.000 aksjer til en gjennomsnittskurs på 30,64 kroner per aksje. Det vil si at det ble kjøpt tilbake aksjer for i overkant av 24,5 millioner kroner. Wallenius Wilhemsen-aksjen endte dagen opp 0,99 prosent til 30,5 kroner.