17 innsidere har fått egenkapitalbevis i SMN

Ivan Kverme

SpareBank 1 SMN kjøpte 6. desember egenkapitalbevis til bruk i bankens spareordning for ansatte.I en oppdatering fra banken opplyses det at disse nå er viderefordelt til de ansatte i henhold til deres sparebeløp til kurs 87,07 kroner per egenkapitalbevis.Etter viderefordeling har spareprogrammet 484.000 egenkapitalbevis. Bankens egenbeholdning etter tildeling er 620 bevis.Blant de som har fått tildelt egenkapitalbevis er Rolf Jarle Brøske, som fikk 69 bevis og har en ny beholdning på 6.585 egenkapitalbevis.Konsernsjef Finn Haugan og Kjell Fordal (konserndirektør for konsernfinans) har også fått tildelt 69 nye bevis, og har en beholdning på 201.910 og 245.334 egenkapitalbevis.Totalt har 17 primærinnsidere fått tildelt nye bevis. Hele oversikten her.