Antall sysselsatte i den private sektoren i USA steg med 179.000 personer i november, viser tall fra ADP Employer Services.Konsensus pekte ifølge  mot 195.000 nye jobber.Månedens viktigsteADP-tallene er ikke den beste oppladningen til de offisielle arbeidsmarkedstallene, «non-farm payrolls», som publiseres i morgen.Konsensus før arbeidsmarkedsrapporten er ifølge vår makrokalender at 205.000 nye jobber ble skapt utenfor jordbrukssektoren i november. Det vil i så fall være ned fra 250.000 i oktober.Ledighetsraten ventes uendret på 3,7 prosent.