2019 - Hva venter oss?

2018 har vært året med amerikanske skattelettelser, internasjonal handelskrig, rentehevinger og kollaps i framvoksende markedet. Børsene er røde som nisseluer på vei inn i det nye året. Men hva venter oss i 2019?, spør CMC Markets' Henrik Sommerfelt.

(Gjestekommentar): Med kun noen få handelsdager igjen av året står Oslo Børs i 799. Dette er en nedgang på 15 prosent fra toppen i september og 2,5 prosent ned så langt i år.I USA er hovedindeksen ned 8,5 prosent siden starten av året, DAX i Tyskland er ned 18 prosent, London-børsen er ned 13,5 prosent og Shanghai-børsen er ned hele 25 prosent.Om tumultene i 2018 kun har vært korreksjoner eller om vi nå står ovenfor en ny resesjon vil tiden vise. Her er noen av områdene det blir viktig å følge med på å året som kommer. OljeprisOlje er en av verdens viktigste innsatsfaktorer og har stor betydning for verdensøkonomien. I 2018 har oljeprisen gått fra 66 til 86 og ned til 53 fredag denne uken.Mye av bakgrunnen for oljeprisfallet skyldes et tilbudsoverskudd i markedet som blant annet skyldes økende produksjon av skiferolje i USA. I tillegg er det stor usikkerheten knyttet til oljeetterspørselen på både kort og lang sikt. Hvilken innvirkning oljepriser ned mot 50 vil ha på oljeselskapene lønnsomhet og hvordan OPEC og skiferoljeprodusentene vil reagere på dette, blir et av de store spørsmålene for 2019. RenterI kjølevannet av finanskrisen i 08/09 ble verdensøkonomien fyrt i gang av pengetrykking (QE-programmer) og lave renter. Den ekspansive pengepolitikken har vært mye av årsaken til den økonomiske veksten vi har hatt de siste 10 årene, men nå er den i ferd med å reverseres.FED har satt opp renten fire ganger i år og har varslet ytterligere to rentehevinger til neste år. Norge satte opp renten for første gang på syv år i september og varslet hevingen igjen i mars. ECB har avsluttet sitt pengetrykkings-program.Selv om kontraktiv pengepolitikk i utgangspunktet er et sunnhetstegn, hvor man lader magasinene til en eventuell resesjon, er det ikke sikkert verdensøkonomien rekker å lade magasinene tilstrekkelig før resesjonen kommer. Da kan det bli stygt. HandelskrigHandelskrigen mellom USA og Kina er et av de største usikkerhetsmomentene i verdensøkonomien i dag. For øyeblikket er det en 90 dagers våpenhvile for at de to partene skal få ro til å diskuterehandelskonflikten seg imellom.Dersom man mot slutten av denne perioden imidlertid ikke skulle ha klart å bli enige vil tollsatsen på en rekke kinesiske varer heves fra 10 til 25 prosent.Skulle dette skje vil potensielt Kina komme med et mottiltak som vil eskalere konflikten ytterligere. Dette vil ha negativ innvirkning på verdensøkonomien. BrexitDen 29. mars 2019 vil Storbritannia forlate EU.Konsekvensen dette vil ha for Europa og verdensøkonomien er fortsatt uklar, men det er ingen tvil om at det vil ha stor betydning for luftfartsnæringen, Storbritannias handelspartnere og for pundet.Skulle vi få en såkalt hard Brexit vil det kunne smelle hard i Europa og mest av alt i Storbritannia.