Spreaden mellom 3- og 5-års renten i USA falt til negative 1,4 basispunkter mandag. Det er første gang siden 2006 at det skjer, og 2- til 5-års gapet gikk til null like etterpå, melder Bloomberg.2-til 10-år er imidlertid det de fleste følger med på. Denne har også nærmet seg null gjennom 2018. Her er det fremdeles et positivt gap, men ikke på mer enn 15 basispunkter, som er den flateste siden 2007, ifølge Bloomberg.10-års renten falt nye 3 basispunkter til 2,94 prosent, og falt med det også under sitt 200-dagers glidende gjennomsnitt. Går gapet også her til null, og inverteres, kan det være et signal om at en resesjon lurer rundt neste hjørne.Mandagens utvikling kan også være det første signalet om at innstrammingen, i form av rentehevinger, kan gå mot slutten i USA, og professor Paul Krugman ville tatt en pause nå hvis han var sentralbanksjef i USA.2-års renten ligger mandag ettermiddag rundt 2,82 prosent, mens 3-års renten ligger på 2,83 prosent. 5-års renten ligger på 2,82 prosent, mens 10-års renten ligger på 2,94 prosent.