Aamdal om ukens viktigste

DNB Markets-økonom Kyrre Omdal om den siste hele børsuken før nyttår.

«Markant fall på børsene i USA og Europe på fredag har blitt avløst av et litt blandet bilde i Asia i dag, med oppgang i Japan og nedgang i Kina», heter det fra Seniorøkonom i DNB Markets, Kyrre Omdal, i morgenrapporten mandag.EURUSD er ned 0,4 prosent siden fredag morgen, mens EURNOK er lite endret. EURSEK har derimot falt 0,6 prosentLes også: - Ingen tvil om at mye negativt nå er priset inn i aksjerI dagI Storbritannia ruller Brexit-sagaen videre. I dag vil Theresa May redegjøre for parlamentet om hvorfor EU avviste å gjøre den fremforhandlede avtalen mer attraktiv for de britiske parlamentarikerne.«Trolig vil May også gå hardt ut mot forslaget om å holde en ny folkeavstemning. Mays hovedargument er at en ny folkeavstemning vil gi en langvarig svekkelse av troverdigheten til politikerne. May vil trolig hevde, ifølge lekkede utkast til talen, at millioner av stemmegivere vil kunne tolke det dithen at det britiske demokratiet ikke er i stand til å levere», heter det fra Aamdal.Videre vil hun nok ifølge økonomen påstå at landet kan splittes ytterligere, mens større samhold er det politikerne jobber for.«Spekulasjoner rundt en ny folkeavstemning har blitt forsterket etter forrige ukes turbulens, der May utsatte avstemmingen om avtalen, så vidt reddet skinnet etter et mistillitsforslag internt i partiet og EUs avvisning av forslag til endringer i avtalen på torsdag».I dag er det duket for inflasjonstall fra eurosonen for november. Det har tidligere kommet flash-estimater som viste at kjerneinflasjonen falt tilbake med 0,1 prosentpoeng til 1,0 prosent.«Dersom dagens tall bekrefter den lave inflasjonen, vil det bare underbygge markedenes oppfatning av at det ikke kommer noen justering av styringsrentene før tidligst om et år», skriver Aamdal.På ettermiddagen vil den amerikanske sentralbankens New York-kontor legge frem sin bedriftstillitsindeks for desember. Forventningene peker mot en liten nedgang.TirsdagI morgen tirsdag kommer den tyske Ifo-indeksen for desember. Industriindeksen har trukket ned i det siste. Fredagens flash-estimat for PMI for den tyske industrien viste ytterligere nedgang og Bloomberg konsensus ligger det an til ytterligere nedgang for Ifo-en.«Tysk industri har vært preget av en svekket aktivitet gjennom 3. kvartal og inn i 4. kvartal. Noe av dette har sammenheng med fall for bilindustrien som igjen knyttes til omleggingen av hvordan utslippene skal måles. Trolig er en vesentlig del av dette forbigående, men jo lengre en slik svekkelse varer, jo større grunn er det til å tro at økonomien har passert toppen og at et konjunkturomslag er på vei», heter det i rapporten.På tirsdag kommer det også amerikanske tall for igangsettingen av nye boliger i USA.OnsdagOnsdag er trolig ifølge Aamdal ukens høydepunkt når det gjelder nøkkeltall. Da har den amerikanske sentralbanken pengepolitisk møte. Det er ventet at den vil heve den øvre grensen for styringsrenten fra 2,25 til 2,50 prosent og at den nedre grensen heves like mye.«Mest spennende blir nok vurderingene rundt utsiktene for videre renteøkninger. Det har blant annet vært spekulasjoner om den nøytrale renten vil bli nedjustert og dermed at renten snart kan oppfattes som nøytral for den økonomiske aktiviteten. Sentralbankens vurderinger av uroligheten i markedene, både i oktober og i desember, vil nok bli nøye fulgt», skriver økonomen.TorsdagPå torsdag er det rentemøter (i alle fall annonseringer) i flere sentralbanker. Størst interesse her hjemme er det trolig ifølge Aamdal for møtet i Riksbanken.«Tidligere annonserte Riksbanken at renten mest sannsynlig vil bli satt opp i desember i år eller februar neste år. I referatet fra møtet i oktober ble det pekt på at dataene mot slutten av året vil være viktige, og særlig ett av medlemmene pekte på at inflasjonstallene var avgjørende».De siste inflasjonstallene for Sverige viste en klart lavere inflasjon enn ventet, også når energipriser holdes utenom tallene.I tillegg var veksten i 3. kvartal klart svakere enn ventet. DNB Markets tror Riksbanken vil velge å heve renten i februar fremfor desember.FredagFredag kommer det norske arbeidsledighetstall fra NAV.«Disse har vist en mindre nedgang de siste månedene enn tidligere, men tallen har også vært preget av litt endringer i metodene for å samle inn data. Det er ventet at ledigheten har avtatt videre i desember», skriver Aamdal.I USA kommer det inflasjonstall for november basert på tallene for personlig forbruk.«Dette er den viktigste inflasjonsindikatoren for Fed. Det er ventet at kjerneinflasjonen holder seg uendret på 1,8 prosent ifølge Bloomberg. Vi holder en knapp på at den kan stige til 1,9 prosent», avslutter Aamdal, som mener tallene neppe har så stor betydning nå, rett etter at Fed har hatt møte.