Advarer mot syv aksjer på Oslo Børs

Investtech opererer med en egen «hold-deg-unna-portefølje». Formålet med porteføljen er å vise investorer hvilke aksjer man (ifølge Investtechs analyser) bør holde seg unna.Dette kan være aksjer med høy risiko i forhold til mulig oppside, negativt teknisk bilde, negative innsidere og/eller at aksjene vurderes vesentlig svakere enn markedsindeksen.Porteføljen oppdateres én gang i uken. Denne gang velger Investtech å fortsette med samme portefølje som i forrige uke.Forskningssjef Geir Linløkken forteller Hegnar.no at porteføljen har falt 44 prosent hittil i år, basert på gårsdagens sluttkurs.Hold-deg-unna-porteføljen:

  • Avance Gas (-18,29 prosent)
  • Telenor (+0,96 prosent)
  • Subsea 7 (-9,32 prosent)
  • Pareto Bank (-5,35 prosent)
  • BerGenBio (-9,66 prosent)
  • Equinor (-8,072 prosent)
  • Fred. Olsen Energy (-83,84 prosent)
Utvalget er basert på de tekniske indikatorene som Investtech legger mest vekt på, henholdsvis trend, formasjoner, støtte og motstand, og volum.Trend er det aller viktigste og den porteføljeansvarlige forsøker å finne aksjer som ligger i fallende trend på mellomlang eller på kort sikt. For å kunne få en enda bedre timing på kjøpene, analyserer Investtech også formasjoner, støtte- og motstand og innsidehandel.Eksempler på aksjer som kan tas inn i porteføljen:
  • Fallende trend
  • Brudd ned gjennom motstand
  • Salgssignal fra formasjon som varsler at en fallende trend begynner