AF Gruppen sikrer mer jobb

AF Gruppen bygger studenthybler i Fredrikstad.

AF Gruppen er innstilt som totalentreprenør med samspill for bygging av studenthybler for Studentsamskipnaden i Østfold, ifølge en børsmelding.Kontrakten omfatter riving av eksisterende hybelhus og bygging av fire nye blokker med totalt 230 nye studentboliger i massivtre, opplyses det.Avtalen er en totalentreprisekontrakt med kontraktsum på om lag 119 millioner kroner, eks. mva.Det skal gjennomføres en samspillsperiode fra januar til juni 2019. Det er planlagt oppstart på tomten med riving etter at høgskolen stenger i juni 2019.Hyblene vil stå ferdig til skolestart i 2020.- AF Gruppen takker for tilliten Studentsamskipnaden viser oss gjennom å velge AF som entreprenør på Bjølstad 5. Tildelingen viser at vi har en meget konkurransedyktig entreprenør i Østfold, med spisskompetanse på massivtre-prosjekter, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.