AF Gruppen tildelt kontrakt

AF Gruppen sikrer seg kontrakt med Statsbygg.

AF Gruppen har ifølge en melding mottatt meddelelse om tildeling av kontrakt med Statsbygg for rørarbeider til Livsvitenkapsbygget.Entreprise K301 Rørarbeider er en totalentreprise med samspill og omfatter sanitær, varme, brannslokking, gass og trykkluft, prosess- og komfortkjøling. Kontrakten består av samspillsfase og gjennomføring. Entreprisen har en estimert verdi på omlag 300 millioner kroner, heter det.Det nye Livsvitenskapsbygget er Statsbyggs største byggeprosjekt og skal stå ferdig i 2024. Samlet kostnadsramme er omlag syv milliarder kroner inkludert brukerutstyr.Det 66.700 kvadratmeter store bygget skal huse 1.600 studenter og 1.000 ansatte ved Universitetet i Oslo, næringsliv og andre samarbeidspartnere.- Tildelingen av denne prestisjekontrakten er den hittil største for AF Gruppens energivirksomhet. (..), sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.