- Alle piler peker oppover

Nordea Norge-sjef Snorre Storset tror 2019 blir et gullkantet år.

- Alle piler peker oppover, og vi ser at det blir bra vekst generelt i norsk økonomi i 2019. Det ser ut til å bli et gullkantet år, sier Nordea Norge-sjef Snorre Storset til DN.Han peker ifølge avisen blant annet på at arbeidsledigheten faller og at lønningene øker.- I tillegg vokser oljerelaterte næringer igjen med økende investeringer. Til sammen blir det et positivt sentiment i markedet, sier Storset videre.Nordea har gjennomført en undersøkelse gjennom Norstat som viser at befolkningen nå er mer positive til norsk økonomi. De er blant annet vesentlig mer positive til at boligprisene skal bli høyere. Storset tror ifølge avisen at det er lenge til det blir en negativ utvikling i økonomien.- Det blir lavere vekst fremover i tid, men det er ingen lavkonjunktur å se de nærmeste årene, hverken i Norge eller resten av verden. Det er ingenting som tyder på at vi er inne i en negativ utvikling, sier han til avisen.