Analytiker frykter kursfall – anbefaler salg

Investtech anbefaler salg av aksjer i Polarcus og SD Standard Drilling.- Polarcus brøt ned gjennom gulvet i en fallende trendkanal i november. Dette signaliserer økende pessimisme og sterkere falltakt. Kursen har nå brutt det horisontale støttenivået ved 1,20 kroner, noe som åpner for videre nedgang. Oversolgt RSI gir et negativt momentum som svekker aksjen ytterligere. Man må ned på 76 øre for å finne ny støtte, hele 34 prosent under dagens nivå. Aksjen er i tillegg meget volatil. Risikoen er dermed høy. Vurdering: Salgskandidat, skriver Investtech.- SD Standard Drilling har brutt både den horisontale støtten ved 1,25 kroner og gulvet i den fallende trendkanalen. Dette signaliserer enda sterkere falltakt. Aksjen har nå motstand ved cirka 1,25 kroner. Det kortsiktige momentumet i aksjen er sterkt negativt, med RSI under 30. Det indikerer økende pessimisme hos investorene og svekker aksjen ytterligere. Det er lite støtte under dagens nivå, noe som bidrar til å øke risikoen. Aksjen er positiv på innsidehandler etter at styreleder Martin Nes og consultant Espen Lundaas begge kjøpte aksjer for 550.000 kroner 7. desember. Dette rokker likevel ikke ved salgsanbefalingen. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.