Analytiker frykter kursfall – anbefaler salg

Investtech anbefaler salg av aksjer i Kongsberg Gruppen, Avance Gas Holding og Questerre Energy.- Kongsberg Gruppen ligger i en fallende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende pessimisme blant investorene og indikerer videre kursnedgang for selskapet. Aksjen tester motstanden ved cirka 114 kroner, noe som kan gi en reaksjon ned. Volumet har tidligere vært lavt rundt kurstopper og høyt rundt kursbunner. Dette bekrefter trendbildet. Etablerte noteringer over motstanden ved 114 kroner og et brudd på trendkanalen vil være et positivt signal. Innsiderne er meget positive, og aksjen er maksimalt positiv på innsidehandler. Dette endrer likevel ikke salgsanbefalingen. Vurdering: Salgskandidat, skriver Investtech.- Avance Gas Holding Ltd har brutt ned fra en tilnærmet horisontal trendkanal på mellomlang sikt etter at investorene har solgt på stadig lavere kurser for å komme seg ut. Et salgssignal er nå utløst etter at kursen har brutt en rektangelformasjon. Formasjonen har et kursmål på 13,24 kroner. Aksjen har motstand ved cirka 18,00 kroner. Det er lite støtte under dagens nivå, noe som gir økt risiko. Vurdering: Salgskandidat, skriver Investtech.- Questerre Energy viser en svak utvikling innenfor en fallende trend på mellomlang sikt. Fallende trender indikerer at bedriften er inne i en negativ utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er avtagende. Spesielt den siste måneden har utviklingen vært meget svak. RSI under 30 viser at momentumet i aksjen er sterkt negativt på kort sikt. Investorer har stadig gått ned i pris for å få solgt aksjen, noe som indikerer økende pessimisme og at kursen skal fortsette ned. Det er lite støtte under dagens nivå. Høy risiko. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Investtech.Les også: Sissener advarer mot flere aksjer på børsen