- For fem millioner dollar har Scorpio kjøpt seg en billig«ticket to ride», sier analytiker Turner Holm i Clarksons Platou Securities til Hegnar.no.
Scorpio Group har tatt kontroll over Herbjørn Hanssons offshorerederiTransaksjonen der Clarksons Platou Securities var finansiell rådgiver, innebærer at Scorpio-konsernets konsernsjef Emanuele Lauro går inn som ny konsernsjef og styreleder i offshorerederiet, mens Herbjørn Hansson trer ut. - NAO’s fartøy har en nybyggparitet på om lag 250 millioner dollar og selv med rundt 135 millioner dollar i gjeld, er det betydelig verdier å hente gjennom et oppsving til et mer balansert offshoremarked, sier Holm.
Nordic American Offshore (NAO) etter å ha gått inn med fem millioner dollar, eller rundt 43 millioner kroner, i en rettet emisjon.Kursen i emisjonen var på 0,42 dollar pr. aksje, noe gir Scorpio kontroll over rett under 20 prosent av selskapets utestående aksjer.Emisjonskursen er rundt 67 prosent lavere enn aksjekursen ved årsskiftet. Justert for emisjonen er børsverdien i overkant av 30 millioner dollar.Ser flere fordeler - Gitt Scorpios «track record» i kapitalmarkedene, er det naturlig å forvente at NAO ikke forblir et rederi med 10 skip eller en børsverdi på 30 millioner dollar, påpeker hanAksjetransaksjonen er gjort gjennom Scorpio Offshore Investments, et privat selskap som på kort tid har bygget opp en liten flåte offshoreskip som opererer i Kongo og Angola.NAO har på sin side hovedsakelig fokusert på Nordsjøen med sine 10 plattform forsyningsskip, men i høst fikk selskapet sin første kontrakt i Vest-Afrika, nærmere bestemt utenfor kysten av Gambia der det skal bistå en Stena Drilling-rigg- En kan håpe at Scorpios relasjoner med store oljeselskaper kan hjelpe NAO å vinne ytterligere kontrakter, inkludert i regionene utenfor Nordsjøen, sier Holm.- Denne vil bli spennende å følge fremover.Når det gjelder anbefaling og kursmål, avventer meglerhuset mer klarhet i selskapets fremtid, og har derfor trukket dette tilbake inn til videre.