Investtech anbefaler kjøp av aksjer i Salmones Camanchaca og Schibsted B.- Salmones Camanchaca ble børsnotert i februar og ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Det er lite motstand over dagens nivå og videre oppgang indikeres. Positiv volumbalanse viser at volumet er høyere på oppgangsdager enn på nedgangsdager. Det indikerer at optimismen er økende hos investorene. Aksjen har støtte ved cirka 69 kroner. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Schibsted B viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Aksjen har støtte ved cirka 257 kroner og motstand ved cirka 303 kroner. Økende volum på dager med kursoppgang styrker aksjen på kort sikt. Aksjen er negativ på innsidehandler etter at Sondre Gravir solgte nesten halvparten av sin beholdning for 2,5 millioner kroner nær kurstoppen i september. Vurdering: Svak kjøpskandidat, avslutter Investtech.