Investtech anbefaler kjøp av egenkapitalbevis i SpareBank 1 SR-Bank, Sparebanken Møre og SpareBank 1 Nord-Norge.SpareBank 1 SR-Bank viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Trenden har en annualisert stigningstakt 16 prosent. Kursen har også gitt kjøpssignal etter å ha brutt motstandsnivået ved 95,30 kroner. Det er nå lite motstand over dagens nivå. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Sparebanken Møre har brutt den langsiktige, stigende trendkanalen. Dette indikerer i første omgang en svakere stigningstakt. Kursen reagerer opp på kort sikt og har etablert seg over støtten ved 279 kroner. Neste motstandsnivå ligger ved 293 kroner. Sluttkurser under støttenivået ved 279 kroner vil være et negativt signal. Positiv volumbalanse, med høy omsetning på dager med oppgang og lav omsetning på dager med nedgang, styrker egenkapitalbeviset på kort sikt. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver Investtech.- Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i SpareBank 1 Nord-Norge og egenkapitalbeviset ligger i en bred, stigende trendkanal. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende. Kursen har brutt opp gjennom motstanden ved cirka 64,40 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Neste motstandsnivå ligger ved 70 kroner. Banken er positiv på innsidehandler. Vurdering: Kjøpskandidat, avslutter Investtech.