Analytiker spår kursoppgang – anbefaler kjøp

Investtech anbefaler kjøp av aksjer i Solon Eiendom og SalMar.- Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Solon Eiendom, og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Positiv volumbalanse er et sunnhetstegn. Det viser at aksjen stiger på høyt volum, mens den reagerer tilbake på lavt volum. Dette indikerer at investorer er redde for ikke å komme inn i aksjen når noe skjer, mens de er avventende til å selge på fallende kurser. Aksjen har kortsiktig motstand ved 39,40 kroner og støtte ved 29,50 kroner. Aksjen er positiv på innsidehandler. Vurdering: Kjøpskandidat, skriver analytikeren- SalMar viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Dette signaliserer økende optimisme blant investorene og indikerer videre kursoppgang. Foreløpig ligger aksjen nær gulvet i trendkanalen, noe som kan gi en reaksjon opp. Volumtopper og volumbunner korresponderer godt med topper og bunner i kursen. Dette styrker trendbildet. På nedsiden er det støtte ved 440 kroner. Det er motstand ved 510 kroner. Aksjen er negativ på innsidehandler, men det betyr lite i en samlet positiv vurdering av aksjen. Vurdering: Kjøpskandidat, avslutter Investtech.