Analytiker spår kursoppgang – anbefaler kjøp

Investtech anbefaler kjøp av aksjer i Flex Lng.- Investorene har over tid betalt stadig høyere priser for å kjøpe seg opp i Flex Lng og aksjen ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Stigende trender indikerer at bedriften er inne i en positiv utvikling og at kjøpsinteressen blant investorene er økende, skriver Investtech.Analytikeren minner om at aksjen tester den horisontale støtten ved 12,60-13,00 kroner, og det er ny støtte ned mot gulvet i trendkanalen rundt 12 kroner.- Det kan gjøre dagens kursnivå til et attraktivt inngangsnivå, slår Investtech fast.Aksjen er positiv på innsidehandler etter en rekke kjøp, blant annet fra CEO og CFO, til kurser mellom 10,80 og 12,31 mellom mars og september i år.I skrivende stund omsettes aksjen for 12,65 kroner, ned 1,56 prosent.